Sesja Plenarna
Sala 1
09:30 - 10:30

Mentoring jako skuteczna odpowiedź na trendy demograficzne i społeczne

Paweł Rabiej

Ośrodek analityczny THINKTANK

Robert Krool


Jakub Lewandowski

PASJA Grupa Dobrych Trenerów

Joanna Malinowska Parzydło

Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

Artur Buczyński

Urząd Dzielnicy Wilanów

SP
Sesja Plenarna
Sala 1
10:50 - 11:50

Profesjonalny mentor i jego kompetencje sukcesu.

Joanna Malinowska Parzydło

Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

Zbigniew Gajewski

KPP Lewiatan

PD
ściezka 1 - MENTORING W BIZNESIE ścieżka 2 - MENTORING - MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER KOMPETENCJI ścieżka 3 - MENTORING - ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA SPOŁECZNE I PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Sala 1 Sala 2 Sala 3
12:40 - 13:30 12:40 - 13:30 12:40 - 13:30

Go green in the city. Międzynarodowy program mentoringu

Tina Sobocińska

Schneider Electric Polska

Kto kogo mentoruje? Pokolenie komputerowych geeków vs pokolenie X. Rozwijanie kompetencji technologicznej oraz transfer postaw, wartości i wiedzy na przykładzie start-up’u

Grzegorz Skibiński

Citi Handlowy

Jestem szefową. Mentoring w ramach programu dla dziewcząt z potencjałem przywódczym

Małgorzata Perkowska

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

CS PE CS
ściezka 1 - MENTORING W BIZNESIE ścieżka 2 - MENTORING - MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER KOMPETENCJI ścieżka 3 - MENTORING - ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA SPOŁECZNE I PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Sala 1 Sala 2 Sala 3
13:50 - 14:40 13:50 - 14:40 13:50 - 14:40

Dobór par jako kluczowy czynnik sukcesu w mentoringu organizacyjnym. Przykład udanego doboru par mentor-mentee w programie mentoringu na przykładzie firmy Nestle Polska.

Mariola Raudo

Nestle Polska

Tomasz Chyrchel

Generator Pomysłów

Rola mentoringu w podnoszeniu jakości usług rozwojowych. Mentor dla trenera i coacha? Coach dla mentora?

Agnieszka Zielonka

Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

Mentoring jako metoda rozwoju przedsiębiorczości i przywództwa kobiet. Od mentee do mentorki

Aleksander Drzewiecki

House of Skills

Patrycja Strzelecka

Superksięgowa

Kinga Stanisławska

Experior

Daria Gołębiowska-Tataj

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

CS PE SP
ściezka 1 - MENTORING W BIZNESIE ścieżka 2 - MENTORING - MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER KOMPETENCJI ścieżka 3 - MENTORING - ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA SPOŁECZNE I PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Sala 1 Sala 2 Sala 3
15:00 - 15:50 15:00 - 15:50 15:00 - 15:50

Mentoring w bankowości – czyli budowanie przewagi konkurencyjnej

Elżbieta Rosiak

Bank Pekao SA

Mentoring a rynek interim menedżerów w Polsce. Projekty interimowe jako oferta dla doświadczonych mentorów.

Roman Wendt

STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

Beata Bukowska

INWENTA Sp. z o.o.

Mentoring. Metoda wspierająca profesjonalizację szkolnictwa zawodowego w Polsce w oparciu o relację Mistrz –Uczeń.

Andrzej Arendarski

Krajowa Izba Gospodarcza

Anna Block

Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

CS PE PD
ściezka 1 - MENTORING W BIZNESIE ścieżka 2 - MENTORING - MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER KOMPETENCJI ścieżka 3 - MENTORING - ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA SPOŁECZNE I PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Sala 1 Sala 2 Sala 3
16:10 - 17:00 16:10 - 17:00 16:10 - 17:00

Mentoring jako metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Anna Piasecka

Talents Group Holding

Katarzyna Skoczek

SlowLajf – Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Mentor. Program mentoringowy w administracji publicznej

Anna Jaroń

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Mentoring - pomost pomiędzy pokoleniem X i Y. Synergia pokoleń szansą dla pracowników i pracodawców.

Małgorzata Gałązka-Sobotka

Uczelnia Łazarskiego

PE PE PE