Ogólnopolskie forum mentoringu i coachingu biznesowego

Kongres Mentoring i Coaching | | Warszawa

 
W dniach 16 - 18 września 2013 w hotelu Sound Garden o w Warszawie odbędzie się Kongres Mentoring i Coaching - ogólnopolskie forum mentoringu i coachingu biznesowego.
 
Kongres Mentoring i Coaching to spotkanie profesjonalistów i menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Celem Kongresu jest prezentacja najciekawszych wdrożeń mentoringu i coachingu w polskich firmach, a także wymiana doświadczeń z tego zakresu. Chcemy pokazać biznesową użyteczność mentoringu i coachingu – wskazać najlepsze praktyki z tego zakresu, dzięki którym realizowane są strategiczne cele w organizacjach.  
 

Aktualności